De gevolgen van salderen

Wat gaat er veranderen nu de salderingsregeling blijft bestaan? In dit blog leggen we uit wat u hierover kunt verwachten.

Toch geen afbouw van salderen

Al enige tijd waren er plannen om de salderingsregeling in Nederland af te schaffen. Deze regeling was bedoeld om zonnepanelen minder duur te maken voor huishoudens. Doordat gebruikers hiermee de stroom die ze aan het stroomnet leveren kunnen afstrepen tegen de stroom die ze ontvangen, kunnen ze via de stroombesparingen op jaarbasis gemakkelijker hun zonnepanelen terugverdienen. Minister Jetten was van plan om de salderingsregeling vanaf 2025 te gaan afbouwen, aangezien voldoende huishoudens er voordeel van hebben gehad. In de Eerste Kamer is echter gestemd om de salderingsregeling intact te houden, omdat juist nu armere huishoudens er goed gebruik van kunnen maken. Zodoende zal de salderingsregeling voorlopig nog blijven bestaan. Goed nieuws dus voor huidige gebruikers van zonnepanelen. Maar welke andere gevolgen heeft dit besluit?

Acties van energiebedrijven

Allereerst is de nieuwe salderingsregeling slecht nieuws voor energiebedrijven. Opgewekte stroom wordt vooral overdag in de middag teruggeleverd, wanneer het aanbod veel groter is dan de vraag. Het salderen zelf gebeurt op jaarbasis, waarbij stroom die in de zomer wordt teruggeleverd dus wordt weggestreept tegenover duurdere stroom in de winter. Zodoende levert het salderen extra kosten op voor energiebedrijven. Deze kosten kunnen op verschillende manieren worden afgehandeld. Een mogelijkheid is om standaardtarieven te verhogen, waardoor klanten zonder zonnepanelen juist extra moeten betalen. Een andere optie is het systeem dat door het bedrijf VandeBron is ingevoerd; kosten rekenen voor het terugleveren van stroom. Voor iedere kWh die wordt teruggeleverd moet een bepaald bedrag betaald worden, en met grotere hoeveelheden op jaarbasis neemt het bedrag per kWh ook toe. Dit betekent dat salderen uiteindelijk minder winstgevend is, aangezien gebruikers van zonnepanelen toch extra kosten maken door stroom terug te leveren. Waarschijnlijk zullen andere energiebedrijven vergelijkbare methodes gebruiken om hun verliezen te dekken.

Invloed op het net

Het aanmoedigen van stroom terugleveren door de salderingsregeling heeft nog een ander nadeel; een toename in netcongestie. Als veel gebruikers van zonnepanelen in een wijk tegelijk stroom op het net leveren kan het laagspanningsnet overbelast raken. Dit betekent dat de omvormers van zonnepanelen automatisch afslaan, waardoor er geen stroom meer geproduceerd kan worden. Hierdoor hebben gebruikers dus helemaal geen nut meer van hun zonnecellen. Dit gebeurt meestal op dagen met veel zonlicht, juist de dagen waarop gebruikers extra nut zouden moeten hebben van hun zonnepanelen. Netcongestie kan worden verholpen door het net te versterken, maar dat kost veel tijd en geld, en als steeds meer mensen zonnepanelen nemen zijn er mogelijk nog meer verbeteringen nodig. Zodoende is opgwekte stroom zelf zoveel mogelijk gebruiken toch de beste manier om netcongestie te voorkomen. Uiteraard is dit lang niet altijd mogelijk, aangezien op werkdagen er vooral stroom beschikbaar is wanneer er weinig mensen thuis zijn. Zodoende wordt het ook belangrijker om energie op te kunnen slaan voor later gebruik. Dit is de bedoeling van de WaterAccu van Solyx Energy, een combinatie van een elektrische boiler en een aansturingsapparaat, de Solar iBoost.

Eenvoudige vorm van energieopslag

In tegenstelling tot een thuisbatterij slaat een WaterAccu stroom op in de vorm van tapwater. Via de Solar iBoost wordt overdag onbenutte zonnestroom gebruikt om tapwater op te warmen, zodat het in de avond en/of ochtend gebruikt kan worden voor douchen, afwassen, etc. Dit zorgt niet alleen voor beter eigen gebruik van opgewekte stroom, maar het verlaagt ook het gasgebruik als het water door een cv-combiketel verwarmd zou worden. Met de verlengde salderingsregeling lijkt het in eerste instantie het meest voordelig om onbenutte stroom gewoon terug te leveren en te salderen. Maar zoals eerder genoemd zal salderen waarschijnlijk niet gratis blijven, en als netcongestie vaker voorkomt zal terugleveren zelfs veel minder mogelijk zijn. Tenslotte is is het mogelijk dat sommige huishoudens zoveel stroom terugleveren dat ze volledig kunnen salderen, en nog steeds onbenutte stroom over hebben, waar slechts een lage terugleververgoeding tegenover staat. Zodoende blijft het een goed idee om te kijken naar manieren om zonnestroom zoveel mogelijk binnen het huishouden te gebruiken, en de WaterAccu is hierbij een makkelijke eerste stap.

Netcongestie en afschakelende omvormers

Netcongestie is een fenomeen waarbij er meer stroom aan het net geleverd wordt dan het net daadwerkelijk aankan, en er dus overbelasting kan ontstaan. Als er op wijkniveau veel huizen met zonne-energie zijn is er op zonnige dagen grotere kans op netcongestie.

Om netcongestie te verminderen schakelen omvormers uit bij een te hoge netspanning. Er wordt dan dus geen stroom meer geproduceerd door de zonnepanelen.

Het verhogen van het eigen gebruik van zonne-energie door middel van een Solyx Water Accu helpt hiertegen.

 

Tapwater, kraanwater, leidingwater

Water dat door de leidingen en uit de kraan stroomt. Gemiddeld wordt 80% van het warme tapwater gebruikt voor douchen. De andere 20% is voor overig warm water gebruik in de keuken en badkamer, bijvoorbeeld voor afwassen en handen wassen.

Gemiddeld gaat zo’n 16-20% van de energierekening naar het verwarmen van tapwater, en dit gebeurt op gas (door de CV-combiketel).
Dat kan beter op onbenutte zonne-energie, toch?!