Een boiler op zonnepanelen, hoe werkt dat?

Elektrisch verwarmen in plaats van op gas

Voor veel mensen zijn zonnepanelen een uitstekende optie om te verduurzamen. Door zonnestroom te gebruiken is er minder stroom van het net nodig. Het is echter minder makkelijk om gasgebruik binnenshuis op deze manier te verminderen. Gas wordt nog altijd gebruikt voor verwarming in huizen waar een warmtepomp geen optie is. Een eenvoudige manier om dit gasverbruik toch te verlagen is het gebruiken van een elektrische boiler. Deze boiler verwarmen tapwater dat wordt gebruikt voor douchen en afwassen. Hoewel de CV-combiketel nog steeds voor de verwarming in het huis zorgt, kunnen zonnepanelen toch binnenshuis gasgebruik verlagen door een elektrische boiler.

Boiler gebruiken als opslag voor energie uit zonnepanelen

Een elektrische boiler gebruikt stroom. Als een huishouden al veel andere apparaten bezit die ook stroom nodig hebben, kan de elektrische boiler een behoorlijke extra last worden. Het zou dan handig zijn om de boiler te laten werken op momenten dat er weinig ander verbruik is. Op werkdagen wordt in de middag bijvoorbeeld veel stroom geproduceerd terwijl er weinig apparaten aan staan. Slimme boilers kunnen al ingesteld worden om op specifieke momenten te verwarmen, maar hierbij wordt geen rekening gehouden met veranderingen in het weer. Zodoende wordt veel stroom alsnog naar het net gestuurd.

Dit is waar de Solar iBoost voor bedoeld is: om onbenutte zonne-energie volledig beschikbaar te maken voor de elektrische boiler. Samen vormen de iBoost en de boiler een WaterAccu, die de onbenutte stroom indirect tijdelijk kan opslaan in heet tapwater. De Solar iBoost kan constant onbenutte stroom meten en doorsturen naar de boiler, waardoor zoveel mogelijk stroom wordt gebruikt.

Hoe werkt de Solar iBoost?

De Solar iBoost bestaat eigenlijk uit twee apparaten: het kastje zelf dat aangesloten wordt op de boiler, en een meetklem met zender die in de meterkast wordt geplaatst. De meetklem wordt bevestigd op de fasedraad waar zonnestroom op wordt geleverd door de zonnepanelen, tussen de hoofdschakelaar en de uitsplitsing in groepen. Als er een CV-combiketel aanwezig is, worden de Solar iBoost en de boiler aangesloten op de tapwater aanvoer van deze ketel. Wanneer de zonnepanelen stroom produceren, wordt deze stroom eerst benut door apparaten die zijn aangesloten op de groepen.

Onbenutte stroom wordt via de fasedraad naar het net gestuurd, en dit wordt gemeten via de meetklem. Vervolgens geeft de meetklem via radiosignaal een seintje aan de iBoost dat er stroom beschikbaar is voor de boiler en ook hoeveel. De iBoost stuurt vervolgens de boiler aan om te verwarmen met de gemeten hoeveelheid stroom. Zo laat u uw boiler op zonnepanelen werken.

Solyx_Energy_Opstelling_Werking_Uitleg

De Solar iBoost verhoogt het vermogen aan de boiler in kleine stappen om te kijken of er na iedere stap nog stroom terug wordt geleverd. Indien dit zo is, dan wordt het vermogen nog verder verhoogd. Zodra er geen stroom meer wordt terug geleverd, wordt het vermogen weer verlaagd. Dit wordt constant afgewisseld. Wanneer het water in de boiler eenmaal volledig op temperatuur is, stopt de iBoost alle stroomtoevoer naar de boiler. Als er weer water verwarmd kan worden wordt het systeem weer geactiveerd. Het voorverwarmde tapwater stroomt bij gebruik eerst door de CV-combiketel voor extra verwarming indien nodig, en vervolgens naar uw douche, keuken, etc.

Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig om een boiler op zonnepanelen te laten werken?

Het is wat lastig om een inschatting te geven van de hoeveelheid zonnepanelen die nodig is voor dit systeem. Dit hangt af van uw eigen gebruik en het aantal zonnepanelen dat u hebt. Een gezin van 2 personen met 10 zonnepanelen zal bijvoorbeeld minder stroom gebruiken dan een gezin van 4 personen met 10 zonnepanelen. De Solar iBoost helpt echter voornamelijk om uw eigen gebruik te maximaliseren. Een gezin van 4 personen met 10 zonnepanelen van 375 Wp per paneel gebruikt op jaarbasis zo’n 40% van hun opgewekte zonne-energie. Met een WaterAccu opstelling wordt het eigen gebruik 88%, meer dan het dubbele.

Solyx_Energy_Verschil_Wel_Geen_Solar_iBoost_Water_Accu

Zodoende zijn extra zonnepanelen mogelijk niet eens nodig, al verschilt dit natuurlijk per situatie. Desondanks wordt stroom terug leveren in de toekomst minder voordelig, aangezien salderen afgebouwd gaat worden. Met de WaterAccu is een boiler op zonnepanelen dus een makkelijke stap voor efficiënter eigen gebruik.

Netcongestie en afschakelende omvormers

Netcongestie is een fenomeen waarbij er meer stroom aan het net geleverd wordt dan het net daadwerkelijk aankan, en er dus overbelasting kan ontstaan. Als er op wijkniveau veel huizen met zonne-energie zijn is er op zonnige dagen grotere kans op netcongestie.

Om netcongestie te verminderen schakelen omvormers uit bij een te hoge netspanning. Er wordt dan dus geen stroom meer geproduceerd door de zonnepanelen.

Het verhogen van het eigen gebruik van zonne-energie door middel van een Solyx Water Accu helpt hiertegen.

 

Tapwater, kraanwater, leidingwater

Water dat door de leidingen en uit de kraan stroomt. Gemiddeld wordt 80% van het warme tapwater gebruikt voor douchen. De andere 20% is voor overig warm water gebruik in de keuken en badkamer, bijvoorbeeld voor afwassen en handen wassen.

Gemiddeld gaat zo’n 16-20% van de energierekening naar het verwarmen van tapwater, en dit gebeurt op gas (door de CV-combiketel).
Dat kan beter op onbenutte zonne-energie, toch?!