Optimalisatie van gebruik zonne-energie

Groot aanbod van apparaten voor verduurzaming

Voor eigenaren van zonnepanelen wordt het steeds belangrijker om de eigen opgewekte zonne-energie zelf te kunnen aanwenden. Zonder salderingsregeling is het kunnen inzetten van onbenutte zonne-energie niet alleen duurzamer, maar ook kostenbesparend. Bovendien komt het steeds vaker voor dat het laagspanningsnet overbelast raakt doordat teveel huishoudens in een wijk stroom terugleveren. Als dit gebeurt kan de omvormer afslaan, waardoor de zonnepanelen tijdelijk geen stroom meer kunnen produceren. Daar moet verandering in komen. Nu zijn er verschillende technologieën die gebruik kunnen maken van extra zonne-energie. Door dit grote aanbod kan het lastig zijn om te bepalen wat het beste werkt voor verschillende huishoudens. Daarom volgt hier een overzicht van een aantal vergelijkbare technologieën om de werking, voor- en nadelen van iedere optie uit te leggen. De technologieën die worden vergeleken zijn:

  • WaterAccu
  • Warmtepompboiler
  • Zonneboiler
  • Thuisbatterij  

Hoe werkt iedere technologie precies?

WaterAccu

De WaterAccu bestaat uit een elektrische boiler en een slim kastje, de Solar iBoost.  Via een meetklem in de meterkast weet de iBoost wanneer er stroom aan het net geleverd wordt. Vervolgens activeert de iBoost de boiler zodat de overtollige stroom benut kan worden om het water in de boiler te verwarmen. Efficiënter gebruik van eigen stroom, en het bespaart gas.

Warmtepompboiler

De warmtepompboiler heeft ook de functie om tapwater te verwarmen. Dit apparaat werkt echter nauwelijks met elektrische elementen. De primaire verwarmingsbron is een warmtewisselaar, ingebouwd in een buffervat. Hiermee wordt warmte uit de omgeving gehaald om het water op te warmen. Dit systeem werkt erg efficiënt, maar doet er wel relatief lang over om water te verwarmen.

Solyx_Energy_Warmtepompboiler_Blog

Zonneboiler

Ook zonneboilers worden toegepast om tapwater te verwarmen. In tegenstelling tot de eerste twee technologieën werkt een zonneboiler echter niet op stroom. In plaats daarvan gebruikt een zonneboiler een zogenaamde zonnecollector om warmte van de zon mee op te vangen. Via een warmtewisselaar wordt deze warmte naar een buffervat getransporteerd om het tapwater mee te verwarmen. Dit zorgt dus voor lager gas- en elektriciteitsgebruik.

Solyx_Energy_Zonneboiler_Blog

Thuisbatterij

De thuisbatterij is de enige technologie van de vier die niet specifiek bedoeld is om tapwater te verwarmen. In plaats daarvan wordt zonnestroom opgeslagen in een batterij. Deze stroom kan op een later moment gebruikt worden door andere elektrische apparaten, meestal als de zon niet schijnt.

Solyx_Energy_Thuisbatterij_Blog

Wat zijn de voor- en nadelen per technologie?

De WaterAccu en warmtepompboiler hebben allebei als voordeel dat ze gasverbruik verminderen en benutting van eigen stroom verbeteren. De efficiëntie van de warmtepompboiler is hoger, waardoor deze beter functioneert zonder zon. De WaterAccu kan echter meer gebruikmaken van pieken in zonne-energie, wat helpt om piekbelasting te vermijden.

De zonneboiler heeft als grootste voordeel dat deze technologie niet afhankelijk is van zonnepanelen. De collector van een zonneboiler neemt echter veel ruimte in, waardoor het niet altijd mogelijk zal zijn een zonneboiler te combineren met zonnepanelen.

Tenslotte geeft de thuisbatterij meer mogelijkheden voor het gebruik van de opgeslagen stroom, maar daar staan relatief hoge kosten tegenover. Een thuisbatterij kost al snel rond de 6000 euro, terwijl de kosten voor de andere technologieën meestal tussen de 1500 en 3000 euro liggen. Dit kan zodoende toch een behoorlijk obstakel vormen voor aankoop.

Wat is voor mij het beste?

Met zoveel opties is het wel zo fijn om te weten wat het beste bij uw persoonlijke situatie past. Van de vier opties lijken de WaterAccu en de warmtepompboiler het meeste op elkaar. De keuze ertussen maken hangt dus af van kleine verschillen. Als een huishouden veel last heeft van piekbelasting, dan werkt de WaterAccu beter. Is er echter weinig onbenutte zonne-energie beschikbaar, dan biedt de hogere efficiëntie van de warmtepompboiler voordeel. Voor een huishouden zonder zonnepanelen is een zonneboiler relatief gunstig, al kan dat ook een mogelijk latere aanschaf van zonnepanelen tegenwerken. Als geld geen rol speelt en er veel onbenutte energie beschikbaar is, dan kan ook de thuisbatterij een goede investering zijn.

Netcongestie en afschakelende omvormers

Netcongestie is een fenomeen waarbij er meer stroom aan het net geleverd wordt dan het net daadwerkelijk aankan, en er dus overbelasting kan ontstaan. Als er op wijkniveau veel huizen met zonne-energie zijn is er op zonnige dagen grotere kans op netcongestie.

Om netcongestie te verminderen schakelen omvormers uit bij een te hoge netspanning. Er wordt dan dus geen stroom meer geproduceerd door de zonnepanelen.

Het verhogen van het eigen gebruik van zonne-energie door middel van een Solyx Water Accu helpt hiertegen.

 

Tapwater, kraanwater, leidingwater

Water dat door de leidingen en uit de kraan stroomt. Gemiddeld wordt 80% van het warme tapwater gebruikt voor douchen. De andere 20% is voor overig warm water gebruik in de keuken en badkamer, bijvoorbeeld voor afwassen en handen wassen.

Gemiddeld gaat zo’n 16-20% van de energierekening naar het verwarmen van tapwater, en dit gebeurt op gas (door de CV-combiketel).
Dat kan beter op onbenutte zonne-energie, toch?!